Print Thứ Tư, 29/07/2020 18:31 Gốc

Chiều 29/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/8/1930÷1/8/2020) và Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.

Tới dự có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy qua các thời kỳ.

Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương trao bộ sách của đồng chí Võ Văn Thưởng tặng các đồng chí Thường trực Thành ủy và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Tại cuộc gặp mặt kỷ niệm, các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo thành phố cùng ôn lại những giai đoạn, chặng đường lịch sử vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, gắn liền với sự phát triển của đất nước. Là một trong những Đảng bộ địa phương được thành lập đầu tiên trong cả nước (tháng 4/1930), công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Hải Phòng gắn liền với truyền thống lịch sử vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng từ những ngày đầu. Trong mọi hoàn cảnh, các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo thành phố vượt qua mọi khó khăn, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, động viên, cổ vũ nhân dân thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và thành phố. Ngành Tuyên giáo thành phố khẳng định vai trò góp phần tạo động lực tinh thần, xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, khơi nguồn sáng tạo để Hải Phòng tự hào là một trong những địa phương khởi phát của sự đổi mới tư duy lãnh đạo, từ phong trào khoán mới đến quy chế dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “dân vận khéo”…

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen tặng các tập thể tiêu biểu của ngành Tuyên giáo.

Tiếp nối truyền thống, trong nhiệm kỳ qua, ngành Tuyên giáo thành phố đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố một cách đồng bộ, toàn diện, đi vào thực tiễn và đạt được những thành tựu nổi bật, đột phá, mở ra một thời kỳ phát triển mới của thành phố. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều nội dung, phương thức, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực gắn với yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và đất nước trong từng nhiệm vụ, giải pháp. Công tác nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân được đẩy mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trao bằng khen tặng các cá nhân tiêu biểu của ngành Tuyên giáo.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Trung ương, Thành ủy được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả cao, chú trọng bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới. Đồng thời, ngành Tuyên giáo tập trung thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác tham mưu, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, biến nhận thức thành hành động, thực hiện các chủ trương…

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc gặp mặt kỷ niệm.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, trong 5 năm qua, Hải Phòng đã đạt được thành tích vượt bậc trên mọi lĩnh vực công tác, sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố đã đạt được những dấu ấn mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã được tổ chức thực hiện thành công. Kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng, rất to lớn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo các đảng bộ và trực tiếp là những người làm công tác tuyên giáo.

Thay mặt Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết, những đóng góp xứng đáng của các thế hệ cán bộ tuyên giáo thành phố. Đồng thời trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương đã quan tâm phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn, chỉ đạo đối với mọi hoạt động của ngành tuyên giáo thành phố trong những năm qua. Đồng chí mong muốn các đồng chí cán bộ, đảng viên đang làm công tác tuyên giáo của Đảng trên toàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống “Kiên định, vững vàng, đoàn kết, năng động” để có nhiều sáng tạo hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Bằng khen tặng các cá nhân tiêu biểu của ngành Tuyên giáo.

Thành phố chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI. Đại hội có nhiệm vụ đề ra đường lối xây dựng, phát triển Hải Phòng trong 5 năm tới và những năm tiếp theo, nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đặc biệt là Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để mục tiêu đó từng bước trở thành hiện thực, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu hệ thống tuyên giáo thành phố tiếp tục đi trước một bước để làm tốt công tác tư tưởng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng phát triển của người dân đất Cảng. Các cơ quan tuyên giáo của các đảng bộ, mỗi cán bộ tuyên giáo phải là một nhịp cầu nối liền lòng dân với ý Đảng, là kênh tiếp nhận ý kiến góp ý, huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tham gia vào sự nghiệp chung.

Để đạt được những yêu cầu trên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị ngành Tuyên giáo lưu ý một số công việc sau: Toàn Đảng đang ở trong thời kỳ tiến hành Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy, nhiệm vụ trước mắt đối với ngành tuyên giáo là phải làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. Trong công tác tuyên truyền, phải chú ý bảo đảm sự phản ánh khách quan những thành tựu của đất nước, của Đảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, truyền được niềm tin, khát vọng phát triển tới các tầng lớp nhân dân thành phố.

Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” tặng các cá nhân.

Công tác tuyên giáo phải giữ vững vị trí “đi trước” trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; phải tiên phong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; đẩy lùi tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Ngành tuyên giáo phải tiên phong trong việc nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; những vấn đề vướng mắc, chưa thông trong tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, chủ động lên các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, tham mưu cho Thành ủy và các cấp ủy xử lý, giải quyết dứt điểm những vụ việc tiêu cực, phức tạp; không để bùng phát thành “điểm nóng”; góp phần làm lành mạnh môi trường tư tưởng trên địa bàn.

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng trau dồi, bổ sung kiến thức mới, làm chủ công nghệ thông tin, không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phải luôn hòa mình vào thực tiễn cuộc sống vốn rất sinh động trong thời kỳ mới. Người làm công tác tuyên giáo của Đảng phải thực sự là chiến sỹ cách mạng trên mặt trận tư tưởng, mang đến cho nhân sinh một lối sống lành mạnh và tích cực.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của thành phố hôm nay, bằng trí tuệ, trách nhiệm và nhiệt huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của thành phố, sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi tặng các đồng chí Thường trực Thành ủy và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy bộ sách về truyền thống, lý luận và nghiệp vụ ngành Tuyên giáo.

Cũng tại cuộc gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, UBND thành phố tặng Bằng khen 19 tập thể, 20 cá nhân; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” 13 cán bộ ngành Tuyên giáo thành phố; Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng Giấy khen 8 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo 5 năm (2015÷2020).

Buổi tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới” nhằm phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930÷1/8/2020)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác