Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:40

Sáng 01/02, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018) và trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2018 tặng các đảng viên nhiều tuổi đảng.

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.


Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày diễn văn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày diễn văn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhắc lại chặng đường vẻ vang của Đảng ta, sự phát triển của thành phố Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, Đảng bộ Hải Phòng đã đi đầu trong thời kỳ đổi mới, với những chủ trương, chính sách đột phá táo bạo, có ý nghĩa gợi mở cho Trung ương trong việc quyết định và hoạch định nhiều vấn đề trong đường lối đổi mới toàn diện của Đảng ta. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đặt nền móng vững chắc cho thành phố bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Từ sau Đại hội Đàng bộ thành phố lần thứ XV đến nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đạt được các kết quả tích cực toàn diện, vượt bậc trên mọi lĩnh vực, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới. Kinh tế xã hội tăng trưởng ở mức cao, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, có chỉ tiêu đã hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra cho năm 2020. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể. Một làn sóng đầu tư mới đã đến với thành phố, với các dự án quy mô lớn, có giá trị kinh tế xã hội cao, có ý nghĩa chiến lược, khi đi vào khai thác sẽ làm thay đổi cơ bản chất lượng tăng trưởng và cơ cấu kinh tế của thành phố. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thành phố có bước phát triển vượt bậc, hiệu quả đầu tư công được nâng cao. Bằng các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, thành phố đã khánh thành đưa vào sử dụng nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông mang ý nghĩa chiến lược; đồng thời thành phố đã triển khai các công việc để mở rộng không gian đô thị thành phố, hiện đại hóa khu vực nội đô, tiến hành xây dựng, nâng cấp một số công trình phúc lợi công cộng, dải trung tâm thành phố, triển khai xây dựng lại các khu chung cư xuống cấp. Chương trình xây dựng nông thôn mới, với các cách làm mới, mang tính thiết thực, hiệu quả hơn, đã làm thay đổi hạ tầng giao thông nông thôn, tạo nhiều thuận lợi hơn cho bà con nông dân trong lao động sản xuất và sinh sống. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao hơn. Không khí khởi nghiệp diễn ra sôi động trên khắp thành phố. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng được thành phố rất chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ được bố trí một nguồn lực đáng kể để đầu tư nâng cấp. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự trị an có nhiều tiến bộ, môi trường sống tại thành phố ngày càng an bình, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và du khách.

Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng được nâng cao về chất lượng, có nhiều đổi mới. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy và các cấp ủy được bảo đảm. Đội ngũ cán bộ công chức thành phố đã có bước trưởng thành, cơ bản đủ sức thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới.


Lãnh đạo thành phố trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ – kế hoạch 5 năm (2016 – 2020). Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã thống nhất thông qua nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018 với các chỉ tiêu rất cao, nhằm tiếp tục tạo bước phát triển đột phá toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Để thực hiện được mục tiêu trên, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành thành phố cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau: Trong công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ triển khai chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trong đó tập trung triển khai việc sắp xếp lại một bước một số cơ quan, tổ chức có chức năng tương đồng tại cấp quận, huyện, góp phần tinh giản bộ máy, tiết kiệm nguồn chi, làm cơ sở để sắp xếp một cách toàn diện hơn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị. Đồng thời, các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), duy trì kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao vai trò và uy tín của Đảng trong xã hội.

Về phát triển kinh tế – xã hội, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, cũng như các nhà đầu tư đã và đang triển khai các dự án tại thành phố; thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; ưu tiên thực hiện chương trình mở rộng không gian đô thị ra 3 hướng đột phá, tiếp tục làm tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là sẽ áp dụng nhiều biện pháp để cải thiện và nâng cao đời sống của các gia đình chính sách, chăm lo chu đáo các gia đình có công, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, hộ nghèo.

Về bảo đảm quốc phòng an ninh, Thành ủy, HĐND, ƯBND thành phố thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về công tác quân sự địa phương, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo của Tổ quốc.


Quang cảnh Lễ kỷ niệm

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, thành phố luôn biết ơn và khắc ghi công lao, đóng góp của các cán bộ, đảng viên lão thành, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố trong 88 năm qua. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh bệnh binh và các thế hệ nhân dân Hải Phòng về sự đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của thành phố.

Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố hãy tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra.

Nhân dịp đón mừng Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành gửi tới các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân thành phố lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.


Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

Để ghi nhận công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng, trong đợt kỷ niệm 88 năm Ngày lập Đảng, Đảng bộ  thành phố Hải Phòng có 1.798 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 69 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 10 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng và 22 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Tại lễ kỷ niệm có 33 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Hoàng Tùng – haiphong.gov.vn 1/2/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác