Print Thứ Tư, 30/12/2020 14:00 Gốc

Sáng 30/12, tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, Ngành đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã phối hợp tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quyết định 215-QĐ/TW, ngày 2/1/2020 về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Kiện toàn bộ máy lãnh đạo Ban, Ủy viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Kiện toàn các Hội đồng chuyên môn thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương với hơn 130 chuyên gia hàng đầu trong cả nước. Kiện toàn và tăng cường sự tham gia của các cơ sở y tế gồm các đơn vị, các bệnh viện trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và huy động thêm 10 bệnh viện thuộc tuyến Trung ương và thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ban hành Quy định về Quy trình hội chẩn sức khỏe cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý; Quy chế khám, chữa bệnh ngoài các đơn vị trong hệ thống. Phối hợp với Bộ Y tế ban hành Quyết định 1266-QĐ/BYT về Quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ. Tổ chức 2 Hội nghị trực tuyến toàn quốc với sự tham gia chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 23-HD/BTCTW, ngày 24/12/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố. ‎

Năm 2021, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2018-2021”. Xây dựng, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ lãnh đạo trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2026”. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế đối với cán bộ thuộc diện quản lý trong toàn hệ thống mã hóa hồ sơ sức khỏe cán bộ, thông tuyến bảo hiểm y tế đối với cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tiếp tục đề xuất các chế độ chính sách đặc thù đối với đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định khám chữa bệnh tại nước ngoài đối với cán bộ cấp cao trình Ban Bí thư xem xét, phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, tập thể y bác sỹ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đồng chí nhấn mạnh: Trong suốt 75 năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp đóng vai trò rất quan trọng, vinh dự nhưng luôn hy sinh thầm lặng. Đội ngũ cán bộ, giáo sư, bác sỹ, y tá, điều dưỡng có nhiều đóng góp tích cực trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ, cán bộ Đảng và Nhà nước, đồng thời thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Nhiều đơn vị trong hệ thống được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đến nay, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các địa phương ngày càng đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ trong hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, nâng cao chất lượng tổ chức khám sức khỏe với các trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật mới để phát hiện sớm bệnh, điều trị bệnh kịp thời.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cơ chế hoạt động theo Quyết định 215 của Ban Bí thư. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo hướng chu đáo, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời phải có những chính sách phù hợp cho cán bộ làm công tác này; tiếp tục xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng sức khỏe cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026”; quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng làm công tác; nâng cao y đức.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TW trao Huân Độc lập hạng Nhì.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác