Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:58

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các vụ, văn phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm


Diễn văn kỷ niệm 70 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng do đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày nêu rõ: Ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 16/10/1948 là ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 6/3/1956 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa II) về “Tăng cường công tác kiểm tra và thành lập Ban Kiểm tra các cấp”, Tỉnh ủy Kiến An phân công một số đồng chí làm công tác kiểm tra Đảng. Năm 1957, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiến An thành lập. Hai năm sau 19/1/1959, Đảng bộ Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, bầu Ban Chấp hành và thành lập Ban Kiểm tra Thành ủy. Ngày 1/1/1963, thành phố Hải Phòng thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Kiến An và thành phố Hải Phòng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng ra đời trên cơ sở hợp nhất Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiến An và Ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, gồm có 15 ủy viên và cán bộ. Tháng 7/1963, Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ nhất bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Chấp hành bầu ra Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa I gồm 7 thành viên.

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo thành phố tại Lễ kỷ niệm


Đến nay, toàn Ngành Kiểm tra Đảng của thành phố có 35 Ủy ban Kiểm tra trực thuộc Thành ủy, 598 Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở với 2.140 đồng chí, trong đó ở cấp cơ sở, cán bộ làm công tác kiểm tra chủ yếu là kiêm nhiệm. Trong giai đoạn 2011 – 2015 và hai năm đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu Thành ủy, cấp ủy các cấp triển khai kịp thời các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; đồng thời tham mưu Thành ủy ban hành nhiều quyết định, quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra giám sát của các tổ chức đảng trong Đảng bộ thành phố. Các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng đã xây đắp nên truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Công tác kiểm tra đã góp phần có hiệu quả vào việc giữ gìn kỷ luật, đấu tranh ngăn chặn tình hình tiêu cực trong Đảng và bộ máy Nhà nước, bảo vệ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm ngành Kiểm tra Đảng, với nghiệp vụ chuyên sâu, với trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, Ngành Kiểm tra Đảng thành phố Hải Phòng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, khắc phục những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, viết tiếp những trang sử hồng vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân và sự tin tưởng của Thành uỷ, cấp uỷ các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Lễ kỷ niệm


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành biểu dương và chúc mừng những kết quả và thành tích to lớn mà Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ủy, cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra Đảng qua các thời kỳ trên toàn thành phố và khẳng định Ngành Kiểm tra của Đảng có quyền tự hào về những đóng góp quan trọng của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Các cấp ủy đảng phải luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát của đảng là một chức năng lãnh đạo của Đảng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát Đảng, tập trung thực thi nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, phục vụ việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy Đảng, Nhà nước; đồng thời cùng các cơ quan chức năng phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của từng tổ chức cơ sở đảng và của toàn đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính, công tác kiểm tra cần chú ý khâu phát hiện sai phạm, thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, qua tố giác của nhân dân, chú trọng kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực; khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục…Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW trao Kỷ niệm chương, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 71 đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp Kiểm tra của Đảng; tặng Bằng khen cho tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; tặng Bằng khen cho 2 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố đã có thời gian công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng từ 25 năm trở lên; tặng Bằng khen cho 1 cá nhân thuộc Đảng bộ thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng cho Ngành Kiểm tra Đảng với nội dung: “Đoàn kết – Trung thành – Tận tụy – Kỷ cương – Liêm khiết” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. 6 tập thể và 6 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Hoàng Tùng – haiphong.gov.vn 16/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác