Print Thứ Sáu, 16/07/2021 17:36 Gốc

Chiều ngày 16/7, tại 35 Minh Khai, Hồng Bàng Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành Hội nghị ký kết Biên bản hợp tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hải Sơn, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục đào tạo; Lê Quốc Tiến, Ủy viên thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông.

Quang cảng Hội Nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Lê Quốc Tiến, Ủy viên thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học – công nghệ đang dần đạt được những bước tiến thần kỳ, khối lượng thông tin, tri thức nhân loại tăng theo hàm số mũ, hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đều nhận thức giáo dục và đào tạo trở thành nhân tố vừa là nền tảng, vừa là động lực góp phần quyết định tương lai của mỗi dân tộc.

Ông Lê Quốc Tiến, Ủy viên thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo đó, Hội nghị ký kết Biên bản hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Giáo dục và Đào tạo về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nhằm thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Phòng về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

 

Ông Nguyễn Hải Sơn, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục đào tạo phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, mục tiêu đặt ra là Hải Phòng đứng vào top 15 tỉnh, thành phố đi đầu cả nước về chỉ số phát triển Chính quyền số. Để giữ vững và phát huy hơn nữa, cần có sự tập trung rất cao về nguồn lực, trong đó những nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số, đó là chuyển đổi nhận thức, xây dựng cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số, bảo đảm an toàn thông tin, và nghiên cứu đổi mới sáng tạo..

Ký kết hợp tác về chuyển đổi số tại Hội nghị

Chương trình ký kết giữa Sở Giáo dục và Đào Tạo và Sở Thông tin và Truyền thông bao gồm 06 nội dung cơ bản, trong đó, mục tiêu lớn nhất hướng đến thực hiện thành công Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số tham gia hỗ trợ, phối hợp thực hiện chuyển đối số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế của Sở Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục; nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; triển khai kết nối các cơ sở dữ liệu ngành; phối hợp xây dựng chuẩn đầu ra, phát triển nhân lực công nghệ thông tin, nhân lực chuyển đổi số; triển khai Đề án Nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu sau lễ ký kết, đồng chí Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nêu bật: Nhiệm vụ đầu tiên đặt ra trong chuyển đổi số Quốc gia chính là chuyển đổi nhận thức. Vai trò của ngành Giáo dục và đào tạo là hết sức quan trọng. Ngành giáo dục Hải Phòng trong nhiều năm qua luôn dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin; cơ sở dữ liệu ngành và nhiều ứng dụng trong quản trị nhà trường, đăng ký thi THPT xét tuyển qua mạng được triển khai tích cực, mang lại hiệu quả cao. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục, góp phần phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, phổ cập kiến thức, tập huấn hướng nghiệp để học sinh có các kỹ năng sẵn sàng cho môi trường số, hướng đến mục tiêu phát triển xã hội số đến năm 2025, định hướng năm 2030 như định hướng mà Chính phủ đề ra.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ký kết hợp tác về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác