Print Thứ Hai, 28/09/2020 13:30 Gốc

Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam đã thực hiện ký kết chương trình hợp tác toàn diện về giảng dạy ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế trong trường phổ thông.

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ dạy và học tiếng Anh, tin học theo chuẩn quốc tế cho hệ thống các cơ sở đào tạo của Hải Phòng, vừa qua, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam đã thực hiện ký kết chương trình hợp tác toàn diện về giảng dạy ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế trong trường phổ thông.

Hai bên nhất trí cùng hợp tác toàn diện trong việc tư vấn, cung cấp giải pháp tổng thể, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh và tin học theo chuẩn đánh giá của Hoa Kỳ cho hệ thống các cơ sở đào tạo các cấp của Hải Phòng, cụ thể: trong năm học 2020-2021 tổ chức các cuộc thi tiếng Anh, tin học quốc tế cho học sinh các cấp, triển khai tập huấn giáo viên, dạy và học tin học theo chuẩn IC3, MOS.

Thời gian tiếp theo, Sở Giáo dục&Đào tạo Hải Phòng và IIG Việt Nam sẽ tiến tới khảo sát, đánh giá trình độ tiếng Anh cho học sinh cuối cấp, khảo sát đánh giá trình độ của giáo viên tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, đồng thời triển khai chương trình đào tạo và áp chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn IC3 Spark, IC3 MOS, ACA cho học sinh ở các cấp tại Hải Phòng.

Việc Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng lựa chọn hợp tác với Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam – đơn vị đại diện duy nhất của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) và Tập đoàn Certiport – Pearson Vue tại Việt Nam đã được nghiên cứu kỹ càng, trong đó, trọng tâm là việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, tin học trong nhà trường, góp phần thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, trong đó xác định xây dựng mục tiêu Hải Phòng trở thành “trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ”.

Nguyễn Thành

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ký kết hợp tác quốc tế nâng cao năng lực dạy và học tiếng Anh, tin học trong nhà trường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác