Print Thứ Sáu, 23/04/2021 09:15 Gốc

Chiều 22/4, Ban Dân vận Thành ủy – Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng – Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; Tống Văn Băng, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Quang cảnh Hội nghị.

Chương trình phối hợp giữa 3 đơn vị nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát huy khả năng, thế mạnh của mỗi cơ quan góp phần nắm chắc tinh thần, tư tưởng, nhằm duy trì, ổn định tình hình của công nhân và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ phát triển tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn thành phố. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước liên quan đến công nhân lao động (người lao động trong nước, người lao động nước ngoài) đang làm việc tại các doanh nghiệp và hoạt động của tổ chức công đoàn. Phát triển xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị xã hội tại các doanh nghiệp trong KCN. Phát huy truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, tay nghề, kỹ năng sống; cải thiện nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất của công nhân, viên chức, người lao động.

Lãnh đạo 3 cơ quan ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp thực hiện gồm các nội dung: Phối hợp công tác tuyên truyền về: Pháp luật lao động, những sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và từng ngành, cơ quan, đơn vị; đặc biệt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp theo Nghị định số 145/2000/NĐ-CP ngày 14/12/2000 của Chính phủ, các quy định khác có liên quan. Phối hợp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đối với công nhân lao động trong KCN gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do thành phố, công đoàn và các đơn vị cơ quan liên quan phát động. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các Nghị quyết, Thông tư, Kết luận của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về giai cấp công nhân và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các công nhân tại KCN.

Phối hợp đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về các cơ chế, chính sách cho công nhân lao động đặc biệt là: nhà ở, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, thiết chế công đoàn… và các vấn đề khác có liên quan. Phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng; ổn định tư tưởng, phòng ngừa đấu tranh, để không xảy ra tranh chấp lao động, đình công; hài hòa trong quan hệ lao động, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng, xúi giục, kích động. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng lao động và người lao động. Phát triển xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp đầu tư tại KCN nhằm phát huy dân chủ, chủ nghĩa xã hội .

Lãnh đạo 3 cơ quan tại chương trình phối hợp.

Cùng với đó là phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động, tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các biện pháp chủ động phòng, chống và phát hiện sớm để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, không để lây lan dịch bệnh trong công nhân lao động và doanh nghiệp tại KCN.

Hàng năm, 3 cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp và tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết để đánh giá quá trình triển khai trên cơ sở báo cáo của Liên đoàn Lao động qua đó thống nhất kế hoạch triển khai công tác năm sau; kết thúc sẽ tiến hành đánh giá tổng kết.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác