Print Thứ Sáu, 29/09/2023 10:20 Gốc

Sáng 29/9, Hội Khuyến học, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tổ chức Ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030”.

Tham dự Hội nghị có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Kiệm cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đại biểu dự Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, trong đó khẳng định “Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục nước ta”. Kể từ đó đến nay, Ban Bí thư và Chính phủ đã ban hành các Chỉ thị, Quyết định nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên toàn quốc thông qua các đề án, chương trình, phong trào thi đua. Trong đó, Hội Khuyến học Việt Nam là đơn vị chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các Bộ, ban, ngành Trung ương triển khai, chỉ đạo thực hiện.

Theo đó tại Hải Phòng, tính đến tháng 7/2023, Hội Khuyến học thành phố đã triển khai chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” với 15 cơ quan, tổ chức đoàn thể, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định theo mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Tại Hội nghị ký kết, các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố thống nhất phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và người lao động tại các đơn vị lực lượng vũ trang về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, thống nhất phối hợp tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, phát triển tổ chức khuyến học, hội viên khuyến học ở các địa phương, cơ sở; đăng ký xây dựng các mô hình học tập tại đơn vị; tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, hỗ trợ giáo dục. Bên cạnh đó, thống nhất phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua học tập trong cán bộ, chiến sĩ và phối hợp thực hiện Chương trình trao học bổng “Hoa Phượng Đỏ” hàng năm của thành phố; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của các đơn vị.

Đồng chí Hoàng Duy Đỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố phát biểu.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp, Hội Khuyến học, Bộ chỉ huy Quân sự, Công an và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố hướng dẫn Hội Khuyến học, Ban chỉ huy quân sự, Công an các quận, huyện và các Đồn Biên phòng trên địa bàn thành phố căn cứ vào các nội dung đã ký kết làm cơ sở để phối hợp thực hiện tại các địa phương.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác