Print Thứ Năm, 24/06/2021 14:45 Gốc

HĐND thành phố Hải Phòng vừa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo đó, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV triệu tập các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XVI dự Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) để thực hiện việc bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 và các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Thời gian tổ chức Kỳ họp là 1 ngày, khai mạc vào hồi 8 giờ ngày 29/6/2021 tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

Chương trình làm việc dự kiến:

Từ 8 giờ: đại biểu làm việc tại Hội trường (phát thanh và truyền hình trực tiếp).

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Chủ tọa kỳ họp phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Đại diện Thường trực HĐND thành phố khóa XV báo cáo dự kiến và thông qua Chương trình kỳ họp.

4. Trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước.

5. Đại diện Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo (tóm tắt) kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026).

6. Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

7. Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố (ghi hình, không phát thanh và truyền hình trực tiếp).

8. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo (tóm tắt) tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố.

9. Đồng chí lãnh đạo Quốc hội phát biểu.

10. Thường trực HĐND thành phố trình các Tờ trình (tóm tắt) về: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố; thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

11. Đại diện lãnh đạo UBND thành phố trình Tờ trình (tóm tắt) về mức chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

12. Thông qua dự thảo nghị quyết kỳ họp.

13. Chủ tịch HĐND thành phố bế mạc kỳ họp.

14. Chào cờ.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVI sẽ diễn ra vào ngày 29/6/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác