Print Thứ Tư, 07/12/2022 17:10 Gốc

Ngày 7/12, tiếp tục các nội dung tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đại biểu HĐND thành phố đã nghe các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo tại kỳ họp.

Các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri thành phố tham gia vào nội dung Kỳ họp thứ 9; các Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND thành phố; Kết quả giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố; thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình các Tờ trình tại kỳ họp.

Thay mặt UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Quyết định biên chế công chức hành chính, phê duyệt số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố năm 2023; Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Đồng thời trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố báo cáo thẩm tra tại kỳ họp.
Đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng ban Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố trình các báo cáo thẩm tra tại kỳ họp.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố và đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng ban Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố trình các báo cáo thẩm tra các nội dung trên.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình tại Kỳ họp.

Thay mặt UBND thành phố, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Quyết định mức học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố; Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Đồng thời trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố; Quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng; Công trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2027; Đặt tên một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Lê Quốc Tiến, Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố trình các báo cáo thẩm tra tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Quốc Tiến, Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố trình các báo cáo thẩm tra về các nội dung trên.

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình tại kỳ họp.

Thay mặt UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Ban hành Nghị quyết về việc hết hiệu lực đối với Quy hoạch mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Nghị quyết số 30 /NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND thành phố; Dừng thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giao thông đô thị thông minh thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1).

Trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Quyết định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng; Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tiên Cường II, huyện Tiên Lãng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đại Thắng, huyện Tiên Lãng và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo; Danh mục các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2023.

Đồng thời trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Kho tạm giữ hàng hóa vi phạm của thành phố tại phường Nam Hải, quận Hải An; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê tả sông Cấm đoạn từ Km25+000 đến Km31+741 tại huyện Thủy Nguyên; Dừng thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đê tả Văn Úc đoạn từ K4+035 đến K12+290 và đoạn từ K16+998 đến K20+793 huyện An Lão; Dừng thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ A48, A49 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân theo quyết định số 31/QĐ-HĐND ngày 01/6/2018 của Thường trực HĐND thành phố.

Đồng chí Phùng Văn Thanh, Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố trình các báo cáo thẩm tra tại kỳ họp.

Đồng chí Phùng Văn Thanh, Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố và đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng ban Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố trình các báo cáo thẩm tra về các nội dung trên.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nghe Chánh án Tòa án nhân dân thành phố báo cáo về công tác xét xử năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; nghe Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo về kết quả công tác kiểm sát năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Phiên họp ngày 7/12 đã diễn ra theo đúng chương trình kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Ngày mai 8/12 kỳ họp sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND thành phố và chất vấn Chủ tịch UBND thành phố.

Hoàng Tùng. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố xem xét nhiều nội dung quan trọng có tác động to lớn và trực tiếp đến đời sống của Nhân dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác