Print Thứ Hai, 08/07/2019 11:34

HĐND quận Dương Kinh vừa tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa II (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Theo báo cáo của UBND quận, 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất của quận thực hiện 4.783 tỷ đồng, đạt 52,23% kế hoạch, tăng 16,84% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện 209 tỷ 141 triệu đồng, đạt gần 58% kế hoạch thành phố giao. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, đường hè có chuyển biến. Hoạt động giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm hơn; bảo đảm quốc phòng, an ninh…

HĐND quận cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn bất cập tại địa phương về quản lý đất đai, quản lý đô thị; tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang hóa có chiều hướng gia tăng; vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp chưa giải quyết triệt để. Một số chương trình, mục tiêu về tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa tạo nên sức bật mạnh mẽ, cần phải tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.


Các đại biểu HĐND quận biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã thảo luận, tham gia ý kiến và nhất trí thông qua 7 nghị quyết, bao gồm: Bổ khuyết các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của quận 6 tháng cuối năm 2019; Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công của quận năm 2020; Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND quận khóa II; Kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn quận giai đoạn 2015 – 2017; Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND quận khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 9 HĐND quận Dương Kinh khóa II (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác