Print Thứ Ba, 02/07/2019 16:28

Sáng 2-7, HĐND huyện Tiên Lãng tổ chức phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021, bàn và thông qua một số nghị quyết, chương trình đầu tư phát triển, các nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Tiên Lãng thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới năm 2020 từ các nguồn đầu tư công ngân sách huyện; báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2019 huyện tiên Lãng; Đề án về “Xây dựng đường giao thông nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; báo về phương án sáp nhập xã…

6 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu yếu củ huyện đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tổng giá trị sản xuất các ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 1,2%; giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tắng 15,6%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 75,2 tỷ đồng, bằng 66,8% kế hoạch năm, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2018. Cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện đang từng bước được triển khai, công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chương trình xây dựng NTM tiếp tụcđạt nhiều kết quả. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng trên địa bàn huyện triển khai thực hiện cơ bản bảo đảm tiens độ đề ra.

Đồng chí Lương Văn Công được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2016- 2021 (trong ảnh đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương- Thành ủy viên, Bí thư- Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng trao hoa chúc mừng đồng chí Lương Văn Công trên cương vị mới) 

6 tháng cuối năm, huyện Tiên Lãng  đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019; thực hiện đồng bộ các biện pháp không chế, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục…

Tại kỳ họp, HĐND huyện Tiên Lãng nhất trí thông qua 8 nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018; nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2020…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Tiên Lãng kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND huyện. Theo đó, đồng chí Lương Văn Công, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, đại biểu HĐND huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2016-2021 được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng nhiệm kỳ 2016-2021; HĐND huyện Tiên Lãng cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Lâm Hồng Khánh, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện Tiên Lãng đối với đồng chí Lương Văn Công, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch sang nhận nhiệm vụ mới. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày từ 2 đến 3-7.

TRUNG KIÊN

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Tiên Lãng: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác