Print Thứ Ba, 09/07/2019 08:43

HĐND huyện An Dương vừa tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, bàn và thông qua một số nghị quyết, chương trình đầu tư phát triển, các nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh kỳ họp

Theo báo cáo của UBND huyện, 6 tháng đầu năm, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành tập trung cao, phối hợp thực hiện hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản của huyện đạt 550,1 tỷ đồng, tăng 1,01% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách ước đạt 450,644 tỷ đồng, đạt 58,7% thành phố giao, trong đó thu cân đối trên địa bàn ước đạt 213,533 tỷ đồng, đạt 55,4% dự toán thành phố giao. Huyện tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính tiếp tục được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật hành chính được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm, huyện An Dương đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019; thực hiện đồng bộ các biện pháp không chế, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục…

 

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách của huyện năm 2018; Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2020; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện lần 2 và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện An Dương khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác