Print Thứ Bảy, 29/06/2019 16:53

HĐND huyện Cát Hải khóa X (nhiệm kỳ 2016 – 2021) vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp bất thường) để xem xét, thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cát Hải.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND huyện đề nghị HĐND huyện tập trung xem xét, thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, với nội dung phương án và các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến thời gian, quy trình, hình thức thực hiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cát Hải. Sau khi thảo luận, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cát Hải.

Quy hoạch sử dụng đất là căn cứ quan trọng của Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trên cơ sở đó để thực hiện và đề ra các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo ra sự ổn định về mặt pháp lý trong việc quản lý nhà nước về đất đai làm cơ sở cho việc giao đất cho thuê đất đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, góp phần phát triển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đây là nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa then chốt tạo cơ sở để địa phương chủ động quản lý và khai thác nguồn tài nguyên đất.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Tuấn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện trình UBND thành phố, xem xét, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và bảo vệ môi trường. Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng chủ động tham mưu UBND thành phố, sở ngành liên quan tạo điều về cơ sở hạ tầng đô thị, hạ tầng phát triển các cụm công nghiệp, cơ sở thương mại, dịch vụ, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư… Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện cần tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai Nghị quyết, tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện Cát Hải khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác