Print Thứ Bảy, 06/07/2019 16:25

Hội đồng nhân dân quận Kiến An vừa tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND quận khóa IV (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Quang cảnh kỳ họp

Theo báo cáo của UBND quận, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế quận phát triển ổn định, tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp tăng trưởng 9%; thương mại, dịch vụ tăng 20%; tổng thu ngân sách tăng 12%. Công tác quản lý đất đai, đô thị, môi trường… được tập trung chỉ đạo. Kỷ luật công vụ được tăng cường. Từ nay đến cuối năm, quận chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách và thực hiện các dự án đầu tư công, chỉnh trang đô thị…

Tại kỳ họp, HĐND quận Kiến An đã tiến hành các thủ tục kiện toàn chức danh Trưởng ban Kinh tế – Xã hội HĐND quận và bầu bổ sung Ủy viên UBND quận. HĐND quận đã thông qua nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2018; dự kiến lần thứ nhất kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; thành lập các đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND quận 6 tháng cuối năm 2019 và chương trình giám sát năm 2020.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 8 HĐND quận Kiến An khóa IV (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác