Print Thứ Bảy, 27/07/2019 11:40

HĐND huyện Thủy Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 8 đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019; quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh kỳ họp

Theo báo cáo của UBND huyện, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,3%; tổng giá trị sản xuất các ngành đạt trên 11.600 tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch, tăng 15,3% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất nông nghiệp được tập trung đồng bộ, trong đó tập trung cao công tác phòng, chống và xử lý Dịch tả lợn Châu Phi. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Thu cân đối ngân sách nhà nước 310,5 tỷ đồng, đạt 33,7% dự toán thành phố. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Công tác thực hiện, phối hợp thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn huyện được tập trung triển khai, nỗ lực đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Chủ đề năm 2019 của huyện “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước, giải phóng mặt bằng – Cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới các xã” được các cấp các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo.

6 tháng cuối năm, huyện Thủy Nguyên tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó tập trung ưu tiên cho một số nhiệm vụ trọng tâm đạt chỉ tiêu thấp, còn nhiều tồn tại như: thu ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng nông thôn mới, quản lý khai thác tài nguyên, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, quản lý trật tự xây dựng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Kỳ họp đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh huyện 6 tháng đầu năm 2019; bổ khuyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018; Thông qua dự kiến (lần 1) Kế hoạch đầu tư công năm 2020, Kế hoạch sử đất năm 2020; Chương trình giám sát HĐND huyện năm 2020…

Kỳ họp cũng tiến hành các thủ tục miễn nhiệm thành viên UBND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với 2 đồng chí về nghỉ hưu theo chế độ.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Thủy Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác