Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:51

Trong 2 ngày 20 – 21/12, HĐND huyện An Dương đã tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; bàn và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 của huyện và bàn một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh kỳ họp


Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2018, 15/15 chỉ tiêu của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản ước tăng 2,09% so với năm 2017, vượt 1% so với kế hoạch; giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện quản lý ước tăng 9,6% so với năm 2017, vượt 0,92% so với kế hoạch; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước tăng 13,62% so với năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,52% so với năm 2017. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 897,42 tỷ đồng, tăng 6,7% dự toán vượt 2,4% so với kế hoạch, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách ước đạt 714,04 tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán, bằng 115,5% so với cùng kỳ. Có thêm 6 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch….

Kỳ họp cũng thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; Dự toán phân bổ ngân sách; kế hoạch đầu tư công năm 2019; điều chỉnh kế hoach đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện.

LHT – haiphong.gov.vn 22/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện An Dương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác