Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:40

Sáng 18/12, HĐND quận Lê Chân tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND quận nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và Chủ đề năm 2019 của quận; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND, các Tờ trình về dự toán và phân bổ ngân sách; kế hoạch đầu tư công năm 2019; báo cáo tóm tắt về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và lãnh đạo HĐND quận báo cáo kết quả giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử trị tại kỳ họp thứ 7… 

Quang cảnh kỳ họp


Bên cạnh đó, HĐND quận sẽ nghe và xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân nhân, Thi hành án của quận về công tác xét xử năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; nghe UBND quận báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND quận bầu.

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận sẽ thông qua các dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; dự toán phân bổ ngân sách năm 2019; quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND quận.

LHT – haiphong.gov.vn 19/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 7 HĐND quận Lê Chân khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác