Print Thứ Hai, 14/11/2022 17:40 Gốc

Chiều 14/11, HĐND quận Hồng Bàng khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề thứ 3 của nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Kỳ họp đã thống nhất cao thông qua 2 nghị quyết về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần thứ 2), Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 3), nhằm kịp thời quyết định bổ sung, điều chỉnh và bố trí kế hoạch vốn cho các công trình, hạng mục công trình phát sinh phù hợp với tình hình thực tế của quận; đáp ứng việc hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, từng bước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ quận.

Quang cảnh Kỳ họp.
Đại biểu thảo luận tại Kỳ họp.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của quận, phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị: UBND quận, các cấp, các ngành, tập trung cao độ, quyết liệt trong tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 58 của HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và các nghị quyết về đầu tư công. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục thanh, quyết toán, thủ tục khởi công, đầu tư xây dựng các công trình đầu tư công.

Đồng chí Phạm Văn Đoan, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Kỳ họp.

Đồng thời, để chuẩn bi tốt cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 diễn ra vào giữa tháng 12, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị UBND quận tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn khẩn trương rà soát các nội dung trình kỳ họp; chủ động xây dựng, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết; gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian quy định để các Ban của HĐND quận thẩm tra theo quy định. Giao Thường trực HĐND quận, các ban của HĐND quận đôn đốc, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND quận Hồng Bàng khóa XIX: Thông qua 2 nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác