Print Thứ Sáu, 15/07/2022 18:35 Gốc

Ngày 15/7, HĐND quận Lê Chân tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND quận khóa XIX (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy dự và chỉ đạo Kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận nghe báo cáo của lãnh đạo UBND quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; trình Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND quận; trình Tờ trình về điều chỉnh, bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm sung 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; quyết định chủ trương đầu tư các dự án phục vụ chuyển đổi số quận Lê Chân.

Quang cảnh hội nghị.
Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kỳ họp cũng nghe các báo cáo của UBND quận về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2022, quận Lê Chân đã nỗ lực, quyết tâm cao để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra.

Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Trong 6 tháng cuối năm là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 đã đề ra. Do vậy, nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến cuối năm 2022 của HĐND quận là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu năm 2022 kinh tế-xã hội của quận tiếp tục phát triển và tăng trưởng cao hơn năm 2021.

Theo đó, để đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị HĐND quận tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát của HĐND, các Ban HĐND, tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND quận đã ban hành; giám sát những nhiệm vụ phát sinh và những lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo của quận.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư quận ủy đề nghị UBND quận tiếp tục đổi mới phương thức làm việc theo hướng quyết liệt, cụ thể, xác định rõ thẩm quyền và nêu cao trách nhiệm của từng thành viên UBND quận; tập trung phát triển kinh tế, tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; tăng cường quản lý đô thị, đất đai, tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trên địa bàn; đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số và thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố.

Đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022 theo Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận…

Thái Bình

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 6, HĐND quận Lê Chân khóa XIX (nhiệm kỳ 2021-2026):  Thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội địa phương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác