Print Thứ Sáu, 29/04/2022 10:45 Gốc

Sáng 29/4, HĐND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) xem xét quyết định chủ trương đầu tư một số công trình trên địa bàn quận; quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo UBND quận báo cáo và trình Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư một số công trình trên địa bàn quận; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đồng thời được nghe lãnh đạo Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số công trình trên địa bàn quận; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Quang cảnh Kỳ họp.
Chủ tọa Kỳ họp.
Lãnh đạo UBND quận Lê Chân trình các Tờ trình tại Kỳ họp.
Lãnh đạo Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp.

Theo đó, sẽ có 4 dự án, công trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 với tổng mức đầu tư dự kiến là 25,171 tỷ đồng. Trong đó có 2 công trình trường học với tổng mức đầu tư dự kiến 20,5 tỷ đồng và 2 công trình Cải tạo, chỉnh trang xây dựng công viên cây xanh, sân chơi với tổng mức đầu tư dự kiến là 4,671 tỷ đồng.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2022, bổ sung 1 công trình trường học và 2 công trình cải tạo, chỉnh trang, xây dựng công viên cây xanh, sân chơi, tổng mức đầu tư dự kiến 13,171 tỷ đồng; Bổ sung vốn đầu tư công 12 công trình từ nguồn tăng thu năm 2021, kế hoạch vốn bổ sung 20,331 tỷ đồng; Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 1 công trình, từ 7,5 tỷ đồng xuống 5 tỷ đồng; Điều chỉnh tăng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 từ 157, 358 tỷ đồng lên 177, 689 tỷ đồng.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND quận Lê Chân xem xét quyết định chủ trương đầu tư một số công trình trên địa bàn quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác