Print Thứ Sáu, 29/04/2022 11:30 Gốc

Sáng 29/4, HĐND quận Dương Kinh khóa III tổ chức kỳ họp thứ 5, đây là kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng theo luật định.

Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND quận xem xét, thông qua 10 Tờ trình liên quan đến một số nội dung như: Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố Phấn Dũng, phường Anh Dũng; chủ trương đầu tư các Dự án xây dựng Nhà để xe Quận ủy-HĐND-UBND quận; công viên cây xanh khu trung tâm hành chính quận; Trường tiểu học Anh Dũng (giai đoạn 1); ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số của quận; Trường mầm non Hưng Đạo, phường Hưng Đạo (giai đoạn 1); hệ thống đèn năng lượng mặt trời; xem xét Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tại đây, HĐND quận trình bày tờ trình về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý các Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận Dương Kinh giai đoạn 2015-2020”.

Đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng.

Tham dự kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Đồng thời, đóng góp các ý kiến có chất lượng và biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Vũ Bình Dương, Chủ tịch HĐND quận phát biểu bế mạc.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Bình Dương, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị UBND quận sau kỳ họp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực tham mưu để triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND quận khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua. Đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung để trình kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND quận. Đồng chí cũng đề nghị các Ban của HĐND quận, các Tổ đại biểu HĐND quận, các vị đại biểu HĐND quận tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường các hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND quận và tập trung giám sát các cơ quan, các phòng, ban, đơn vị được giao nhiệm vụ xem xét, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và những vấn đề còn nổi cộm, bức xúc ở các địa phương.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 5, HĐND quận Dương Kinh thông qua 10 dự thảo Nghị quyết quan trọng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác