Print Thứ Năm, 13/06/2024 15:55 Gốc

Sáng 13/6, HĐND huyện An Dương tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) xem xét một số vấn đề có tính cấp bách nhằm thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực đầu tư công, quy hoạch sử dụng đất.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nhất trí thông qua 7 nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch đất của huyện thời kỳ 2021-2030; điều chỉnh, bổ sung (lần 11) kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung (lần 4) kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án gồm xây dựng công viên vườn hoa cây xanh tại xã An Đồng, Đặng Cương, san lấp mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt tại 2 xã Bắc Sơn và Tân Tiến. Việc thông qua các nghị quyết góp phần phát triển kinh tế-xã hội, triển khai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương.

Các đại biểu ấn nút thông qua các nghị quyết.

Cụ thể, theo nội dung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện An Dương 10.431,51ha, tăng 4,91ha so với diện tích quy hoạch được duyệt. Trong đó, đất nông nghiệp 3.433,07ha, tăng 21,61ha; đất phi nông nghiệp 6985,67ha, giảm 16,7ha so với diện tích quy hoạch được duyệt. Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp 1.788ha, tăng 137,88ha; chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp giảm 6,34ha; chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở 1,25ha, giảm 115,94ha. Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích đến năm 2030 là 21,33ha, trong đó chuyển sang đất phi nông nghiệp 21,33ha, tăng 0,61ha so với diện tích quy hoạch được duyệt.

Quang cảnh kỳ họp.

Điều chỉnh tên, mục tiêu, quy mô đầu tư đối với Dự án xây dựng công viên cây xanh An Đồng (cấp đô thị); điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng vườn hoa cây xanh xã Đặng Cương từ 25,6 tỷ đồng lên hơn 31,845 tỷ đồng (tăng hơn 6,245 tỷ đồng) so với tổng mức đầu tư được duyệt trước đó; điều chỉnh tên, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, thời gian và tiến độ thực hiện đối với dự án san lấp mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt tại 2 xã Bắc Sơn và Tân Tiến.

Bổ sung hơn 148,209 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu vào kế hoạch vốn năm 2024 trong kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết hơn 148,209 tỷ đồng để bố trí vốn cho các dự án thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã thực hiện từ năm 2021, 2023 và 2024…

TRUNG KIÊN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 22 HĐND huyện An Dương: Thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến đầu tư công, quy hoạch sử dụng đất
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác