Print Thứ Năm, 10/12/2020 09:04 Gốc

Thường trực HĐND thành phố vừa ban hành Quyết định triệu tập các vị đại biểu HĐND thành phố dự Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021) để thực hiện các nội dung của kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Theo đó, Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021) sẽ tiến hành trong 2 ngày: 21 và 22/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

Ảnh: Quang cảnh Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV.

Kỳ họp sẽ được nghe các báo cáo, Tờ trình về: tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2021 và 5 năm 2016-2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và 5 năm 2021-2025; Kế hoạch tài chính thành phố 5 năm 2021-2025; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021; Cho ý kiến (lần 3) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; Chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân thành phố; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Xem xét một số Tờ trình về: Đề án về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và một số định mức chi cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025; Biên chế công chức hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố năm 2021; Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND thành phố; Mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; Thông qua danh mục các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2021. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn và thực hiện một số nội dung khác theo luật định.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) sẽ được tiến hành trong 2 ngày: 21 và 22/12/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác