Print Thứ Ba, 10/11/2020 11:05 Gốc

Sáng 10/11, HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp chuyên đề-Kỳ họp thứ 15 để kiện toàn nhân sự HĐND và UBND thành phố. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và các đại biểu HĐND thành phố.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nêu rõ, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính hiện thực cao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và ý chí thống nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI gồm 53 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố giao. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, 2 Phó Bí thư Thành ủy và bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XVI.

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu khai mạc kỳ họp.

Để kịp thời kiện toàn nhân sự thành phố, Kỳ họp thứ 15-Kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố có nhiệm vụ thực hiện việc kiện toàn nhân sự HĐND, UBND thành phố. Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét quyết định việc miễn nhiệm các chức danh: Trưởng Ban Đô thị HĐND; Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND; đồng thời bầu bổ sung Trưởng Ban Đô thị HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND thành phố. Việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự là công việc quan trọng, với mục đích là xây dựng bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền đồng bộ, vững mạnh, thống nhất, đoàn kết, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, bản lĩnh để đảm nhận các trọng trách trong bộ máy chính quyền thành phố; góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đọc các Tờ trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 3 đồng chí: Nguyễn Đình Chuyến, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI; Nguyễn Xuân Bình, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV; Nguyễn Văn Thành, nguyên ủy viên Thành ủy khóa XV.

Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu bầu tại kỳ họp.

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 6 đồng chí: Nguyễn Văn Cao, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Bách Phái, nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Lê Văn Quý, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Phạm Thành Văn, nguyên Chánh Thanh tra thành phố; Phạm Thu Xanh, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Trần Việt Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đòng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí tại kỳ họp.

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục để bầu chức danh Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, đồng chí Lê Trung Kiên, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đại biểu HĐND thành phố khóa XV đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, đồng chí Lê Anh Quân, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương và đồng chí Nguyễn Đức Thọ, ủy viên Thành ủy khóa XVI, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 6 đồng chí: Nguyễn Hoàng Long, ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố; Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Y tế; Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nêu rõ, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 15-Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh của HĐND và UBND thành phố. Các vị đại biểu HĐND thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và xây dựng để lựa chọn các đồng chí tiêu biểu có năng lực, trình độ và phẩm chất tốt để bầu vào chức danh Trưởng ban HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên là Trưởng ban HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố vừa được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới hoặc nghỉ công tác theo chế độ, các đồng chí đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ các vị trí trọng trách được giao.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu vào các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền thành phố, và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các cương vị mới, đáp ứng được sự tín nhiệm, sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và cử tri thành phố.

Sau Đại hội Đảng bộ thành phố, bộ máy nhân sự chủ chốt của chính quyền thành phố có nhiều thay đổi, trong khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra với các đồng chí vừa được HĐND thành phố tín nhiệm bầu giữ các cương vị công tác được giao phải bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tính trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, đem hết khả năng, trí tuệ, toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố, vì sự phồn vinh, hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng rằng, sau khi được kiện toàn nhân sự, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền thành phố sẽ được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 15-Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố: Kiện toàn nhân sự HĐND và UBND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác