Print Thứ Bảy, 11/07/2020 11:05 Gốc

Thường trực HĐND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa 15.

Theo đó, tiến hành triệu tập các vị đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa 15 để thực hiện các nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Thời gian diễn ra kỳ họp 2 ngày (21 và 22-7), khai mạc 8 giờ ngày 21-7, tại Trung tâm hội nghị thành phố.

Một góc đô thị Hải Phòng hôm nay.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa 15

(nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021) tiến hành trong 2 ngày 21 và 22-7-2020, với chương trình cụ thể như sau:

Ngày 21-7-2020:

* Buổi sáng: Từ 8h: Đại biểu làm việc tại hội trường

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Đại diện Thường trực HĐND thành phố báo cáo dự kiến và thông qua Chương trình kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

5. Đại diện Thường trực HĐND thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp.

6. Đại diện lãnh đạo UBND thành phố trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương thưởng vượt dự toán các khoản thu năm 2019 cho ngân sách thành phố Hải Phòng; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2016-2020; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020; Thông qua điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố; Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố; Cho ý kiến (lần 2) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2021-2025; Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021; Điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

7. Đại diện Thường trực HĐND thành phố trình Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

9. Chánh án Tòa án nhân dân thành phố báo cáo về công tác xét xử 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

10. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

11. Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố trình các báo cáo thẩm tra về: Thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

12. Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố trình các báo cáo thẩm tra về: Thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực đô thị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Thông qua điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

13. Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra về Thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp, tình hình quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

14. Phó trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố trình các báo cáo thẩm tra về: Thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực kinh tế – ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương thưởng vượt dự toán các khoản thu năm 2019 cho ngân sách thành phố Hải Phòng; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2016-2020; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020; Cho ý kiến (lần 2) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2021 – 2025; Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021; Điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

15. Xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố về: Phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mức hỗ trợ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; Cho phép điều chỉnh Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 11-12-2014 của HĐND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Mức thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố đạt thành tích các giải thể thao khu vực và quốc tế; Mức học phí năm học 2020 – 2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố quản lý; Mức học phí năm học 2020 – 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố; Thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; Thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2020; Thông qua việc giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp.

16. Xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND thành phố về kết quả giám sát về việc thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; các báo cáo khác của UBND thành phố về: thực hiện ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; thực hiện Chủ đề năm 2020 về “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố: Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 25-7-2013 về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục – thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2016, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 12-12-2013 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12-3-2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế – xã hội thành phố; kết quả giải quyết chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại các kỳ họp HĐND thành phố.

17. Chủ tọa kỳ họp thông báo chia tổ và hướng dẫn thảo luận.

* Buổi chiều:

Từ 14h – 14h20: Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Từ 14h25 – 17h: Đại biểu thảo luận tại Tổ.

Từ 17h: Chủ tọa kỳ họp nghe các đồng chí Tổ trưởng và Thư ký Tổ thảo luận phản ánh tình hình thảo luận Tổ.

Ngày 22-7-2020:

* Buổi sáng: Từ 8h: Đại biểu làm việc tại hội trường.

1. Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Tổ.

2. Thông qua dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp.

4. Chào cờ.

HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa 15 diễn ra ngày 21 và 22-7
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác