Print Thứ Năm, 18/05/2023 17:15 Gốc

Chiều 18/5, HĐND quận Hồng Bàng khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp đã thống nhất cao và thông qua 02 Nghị quyết về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 05) và Quyết định chủ trương đầu tư một số công trình trên địa bàn quận, nhằm kịp thời quyết định bổ sung, điều chỉnh công trình, hạng mục công trình phát sinh phù hợp với tình hình thực tế của quận; đáp ứng việc hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, từng bước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ quận.

Quang cảnh Kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp.

Theo đó, tổng vốn đầu tư công lần thứ 5 được điều chỉnh tăng thêm hơn 66 tỷ đồng so với trước; nâng tổng vốn đầu tư công giai đoạn này lên hơn 2.143 tỷ đồng; nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ một số dự án được điều chỉnh tăng. Kế hoạch đầu tư công năm 2023 được bổ sung 17 công trình, hạng mục công trình, trong đó có 02 công trình thành phố quyết định đầu tư và 15 công trình quận quyết định đầu tư. Các công trình được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công tập trung ưu tiên nâng cấp cơ sở vật chất trường học và cải thiện hàng tầng giao thông và thoát nước, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng, phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quận giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Kỳ họp.

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 diễn ra vào giữa tháng 7/2023, phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị UBND quận tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn khẩn trương rà soát các nội dung trình kỳ họp; chủ động xây dựng, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo Nghị quyết; gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian quy định để các Ban của HĐND quận thẩm tra theo quy định. Giao Thường trực HĐND quận, các ban của HĐND quận đôn đốc, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình Kỳ họp.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của quận trong năm 2023, Chủ tịch HĐND quận đề nghị: UBND quận, các cấp, các ngành, tập trung cao độ, quyết liệt trong tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 46 của HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023 và các Nghị quyết về đầu tư công; khẩn trương hoàn tất các thủ tục thanh, quyết toán, thủ tục khởi công và đầu tư xây dựng các công trình đầu tư công trên địa bàn quận. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND quận Hồng Bàng khóa XIX: Xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác