Print Thứ Ba, 07/07/2020 12:14 Gốc

Hội đồng nhân dân Thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải) khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 để thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh lãnh đạo thị trấn và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND thị trấn đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và UBND thị trấn khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đoàn Hữu Thủy, Chủ tịch HĐND thị trấn do nghỉ hưu và ông Đoàn Đông, Chủ tịch UBND thị trấn do chuyển công tác.

Tiếp đó, Kỳ họp đã thực hiện quy trình giới thiệu, bầu bổ sung chức danh chủ tịch HĐND – UBND thị trấn. Với sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND thị trấn, ông Đoàn Đông, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cát Hải đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Cát Hải. Ông Phạm Vĩnh Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn Cát Hải giữ chức danh Chủ tịch UBND thị trấn Cát Hải, khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cũng trong kỳ họp này, HĐND thị trấn Cát Hải khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2020, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

6 tháng đầu năm 2020, thị trấn Cát Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Khai thác thủy sản 6 tháng ước đạt trên 320 tấn; chế biến thủy sản ước đạt 360 tấn; sản lượng nước mắm đạt 57.000 lít. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt ước đạt 78,5% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt  30 đến 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,06%. Công tác quản ly đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, VSMT được giữ vững, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Công tác giáo dục, dân số, y tế được quan tâm.

Thực hiện chủ đề năm của huyện “Tập trung giải phóng mặt bằng – Tăng cường cải thiện môi trường vịnh” Đảng ủy, chính quyền và các ngành đã tuyên truyền vận động 5 hộ gia đình thuộc giai đoạn 1 dự án của Công ty CP khu công nghiệp Đình Vũ; phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện thực hiện xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường hỗ trợ GPMB các hộ thuộc giai đoạn 2 và 3 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết HĐND thị trấn từng bước đi vào cuộc sống; công tác cải cách hành chính được chú trọng; các vấn đề khiếu nại, tố cáo của nhân dân được tập trung giải quyết; đời sống nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện. Kinh tế – văn hóa – xã hội phát triển, an ninh – quốc phòng được củng cố, giữ vững. Các phong trào thi đua yêu nước được nhân dân tích cực hưởng ứng và đưa lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của UBND, UBMTTQVN thị trấn; báo cáo của công an thị trấn; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND thị trấn khóa VI; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – Xã hội, Ban pháp chế HĐND thị trấn và thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng khác.

TG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân Thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải) khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác