Print Thứ Sáu, 01/11/2019 09:14

HĐND quận Đồ Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) kiện toàn công tác nhân sự.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đồ Sơn tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Tuấn Anh

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung các chức danh. Theo đó, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Đồ Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời miễn nhiệm Ủy viên UBND quận Đồ Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Minh Quang, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận do chuyển công tác và bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận vào vị trí Ủy viên UBND quận Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cũng tại Kỳ họp thứ 11, HĐND quận Đồ Sơn đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, loại 5 dự án đấu giá quyền sử dụng đất khỏi kế hoạch đầu tư công năm 2019, bổ sung 3 dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào kế hoạch đầu tư công năm 2020 và loại 5 dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện 3 dự án tại kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 – 2020.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 11 (bất thường) HĐND quận Đồ Sơn: Kiện toàn công tác nhân sự
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác