Print Thứ Tư, 29/05/2019 10:08

HĐND thành phố vừa ban hành Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Theo Kế hoạch, Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV dự kiến họp trong 3 ngày (17,18,19/7/2019). Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; thông qua dự kiến lần 1 Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án; quyết định Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố và thực hiện một số nội dung khác theo luật định.


Quang cảnh Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XV

HĐND thành phố yêu cầu phát huy cao, đầy đủ vai trò, trách nhiệm chuẩn bị nội dung trình kỳ họp của Thường trực HĐND, UBND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan thuộc UBND thành phố; bảo đảm đúng thẩm quyền quyết định, giám sát của HĐND thành phố tại kỳ họp và quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND; huy động đông đảo ý kiến tham gia của cử tri và bảo đảm sự giám sát của cử tri đối với kỳ họp.

Kỳ họp thứ 10 sẽ xem xét, quyết định các nội dung chù yếu như: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2019; Thông qua dự kiến (lần 1) Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020; Quyết định Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố; Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Quyết định cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của thành phố Hải Phòng; Quyết định cơ chế, chính sách phát triển sản xuất rau, màu và cây ăn quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 – 2021; Quy định mức thu học phí năm học 2019 – 2020 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (điều chỉnh tổng mức đầu tư); Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn; Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố tham gia vào nội dung kỳ họp; Báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND thành phố quan tâm (những vấn đề bức xúc) và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Để chuẩn bị tốt nội dung, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố có liên quan và các địa phương, đại biểu HĐND thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV dự kiến họp trong 3 ngày (17,18,19/7/2019)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác