Print Thứ Sáu, 12/05/2023 11:20 Gốc

Sáng 12/5, HĐND quận Kiến An tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An chủ trì Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có toàn thể đại biểu HĐND quận Kiến An.

Đại biểu HĐND quận Kiến An thực hiện bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND quận.

Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét báo cáo, tờ trình của UBND quận về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn; Điều chỉnh, bổ sung (lần 3) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026; Điều chỉnh, bổ sung (lần 1) Kế hoạch đầu tư công quạn năm 2023.

Lãnh đạo quận Kiến An tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu Ủy viên UBND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, 100% số đại biểu HĐND đã nhất trí miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND; miễm nhiệm và bầu bổ sung thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân quận khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; 100% đại biểu HĐND dự họp biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp.

Đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: Sau ½ ngày làm việc tích cực và khẩn trương, Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Kỳ họp đã tiến hành xem xét, cho ý kiến và thông qua 10 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân quận khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết bầu thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân quận khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án mua sắm trang thiết bị phụ vụ kỳ họp số (kỳ họp không giấy tờ); Dự án xây dụng hoàn thiện Trường Tiểu học Quang Trung (giai đoạn 2); Dự án đầu tư xây dựng khu nhà một cửa UBND quận; Dự án thiết bị trường học các lớp 3, 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung (lần 3) Kế hoạch đầu tư công trung hạn quận giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung (lần 1) Kế hoạch đầu tư công quận năm 2023.

Việc thông qua và sớm triển khai các Nghị quyết của HĐND quận vào cuộc sống là vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của quận trong thời gian tới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ quận. Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị lãnh đạo UBND quận, các đồng chí Ủy viên UBND quận, trên cương vị công tác của mình tích cực đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND quận, cùng tập thể UBND quận đoàn kết, quyết định những vấn đề quan trọng của quận, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023 trên địa bàn quận. UBND quận tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND quận, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện; các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để dự án, công trình sớm triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Các Tổ đại biểu HĐND quận và các đại biểu HĐND tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND quận, báo cáo HĐND quận theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp thứ 10 HĐND quận Kiến An bầu bổ sung Ủy viên UBND quận và thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác