Print Thứ Sáu, 05/04/2024 21:00 Gốc

Sáng ngày 5/4/2024, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) nhằm thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình và thông qua các nghị quyết.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Phạm Văn Định, UV BTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, các phòng, đơn vị thuộc huyện; các đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo UBND, HĐND các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện được nghe, xem xét và cho ý kiến 12 tờ trình, về công tác điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bổ sung điều chỉnh đầu tư công năm 2024; điểu chỉnh, bổ sung 6 công trình dự án xây dựng hạ tầng cơ bản của huyện và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện và chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025 để HĐND huyện xem xét, quyết định.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết một số vấn đề đưa ra tại Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện quan tâm đến nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, 4 đại biểu HĐND huyện đã có ý kiến về việc quản lý hành chính, ANTT tại xã mới sáp nhập khi địa bàn mở rộng, quy mô dân số đông; việc giải quyết lượng cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách dôi dư tại xã sau xát nhập và công tác tiếp đón, giải quyết công việc của nhân dân tại các trụ sở làm việc của chính quyền cơ sở sau sáp nhập… Kiến Thụy là huyện đi đầu của thành phố, HĐND huyện sớm có nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề về chủ trương sắp xếp 3 xã Đại Hà, Ngũ Đoan và Thụy Hương thành lập xã mới có tên Kiến Hưng.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết một số vấn đề đưa ra tại Kỳ họp.

Đây là cơ sở UBND huyện tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để thành lập xã mới theo đúng quy định. Trước đó, UBND huyện tổ chức lấy ý kiến cử tri tại xã trong diện sáp nhập, với 15.142 cử tri đồng ý với phương án sắp xếp, sáp nhập 3 xã Ngũ Đoan, Đại Hà, Thụy Hương thành 1 xã mới (đạt tỷ lệ 98,97%) và 15.139 cử tri đồng ý đối với tên đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp là xã Kiến Hưng (đạt tỷ lệ 98,95%). UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 66 về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kiến Thụy giai đoạn 2023-2025. Huyện thực hiện đăng tải dự thảo đề án, tóm tắt đề án trên Cổng thông tin điện tử huyện và trang điện tử các xã; niêm yết dự thảo đề án, tóm tắt đề án tại các trụ sở UBND các xã và nhà văn hóa các thôn và tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các xã. Việc triển khai lấy ý kiến cử tri phù hợp với đặc điểm dân cư, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ, bảo đảm tiến độ và tuân thủ đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Kỳ họp thứ 15 bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện.
Kỳ họp thứ 15 bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí: Trần Ngọc Toại, Chánh Thanh tra huyện, với số phiếu tín nhiệm đạt 96,8%. Sau buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm biểu quyết thống nhất cao ban hành 10 nghị quyết chuyên đề về chủ trương điều chỉnh đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025, công trình đầu tư công mă, 2024 và 6 công trình, dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; 01 nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tập trung triển khai có hiệu quả các nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong lĩnh vực đầu tư. Tập trung chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024, đảm bảo 100% kế hoạch năm. Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm soát chặc chẽ mục tiêu, nội dung sử dụng vốn đầu tư, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch thông tin. Các phòng, ban chuyện môn, các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo, đảm bảo lộ trình huyện đề ra.

Trần Lương

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp chuyên đề thứ 15, HĐND huyện Kiến Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác