Print Thứ Hai, 13/11/2023 20:15 Gốc

Chiều 13/11, HÐND quận Lê Chân tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Dự Kỳ họp có đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ.
Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023 nhằm cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, từng bước thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số”, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố và quận Lê Chân.

Quang cảnh Kỳ họp.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 tại Nghị quyết số 236/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của HĐND quận nhằm đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách cho các phường Cát Dài, Trại Cau, Hồ Nam, Dư Hàng, An Dương, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá, Dư Hàng Kênh, Đông Hải, Kênh Dương; chỉ thực hiện bổ sung cân đối cho các địa phương để đảm bảo thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, chính sách an sinh xã hội và hoạt động thiết yếu của các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền.

Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp.

Các đại biểu HĐND quận đã thống nhất cao và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ họp chuyên đề HĐND quận Lê Chân xem xét, cho ý kiến về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác