Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:22

Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Quyết định kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông thành phố.

Theo đó, Quyết định cử ông Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố tham gia thành viên và kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố (thay ông Vũ Thanh Chương).

Cử bà Lê Thị Quỳnh, Phó Tổng biên tập Báo Hải Phòng tham gia thành viên Ban An toàn giao thông thành phố (thay ông Lê Trọng Nghĩa); ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố tham gia thành viên Ban An toàn giao thông thành phố (thay bà Nguyễn Thị Minh Phương); bà Đỗ Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia thanh viên Ban An toàn giao thông thành phố (thay ông Vũ Văn Trà).

haiphong.gov.vn 10/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác