Print Thứ Tư, 11/11/2020 14:24 Gốc

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 3390/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Nghệ thuật thành phố.

Theo đó, Hội đồng Nghệ thuật thành phố gồm 9 thành viên, trong đó bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao là Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật và 8 thành viên là đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Phòng PA03 – Công an thành phố, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố…

Một buổi thẩm định chương trình của Hội đồng nghệ thuật thành phố. Ảnh minh họa.

Hội đồng có trách nhiệm căn cứ các quy định tại Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực liên quan, tham mưu UBND thành phố thẩm định về nội dung trong các lĩnh vực điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc, quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại các Thông tư liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Được hưởng chế độ bồi dưỡng theo công văn số 6784/UBND-VH ngày 09/10/2017 của UBND thành phố. Căn cứ tính chất, nội dung cụ thể của từng lĩnh vực và trong trường hợp cần thiết có thể mời đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị liên quan và chuyên gia tham gia thẩm định.

Cùng với việc kiện toàn Hội đồng Nghệ thuật thành phố, UBND thành phố thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Nghệ thuật thành phố gồm 3 thành viên là các chuyên viên Sở Văn hóa và Thể thao.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiện toàn Hội đồng nghệ thuật thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác