Print Thứ Tư, 11/08/2021 16:30 Gốc

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 11/8, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố.

Các đại biểu bầu các chức danh tại Kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm các chức danh Trưởng, Phó Ban của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI.

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI.

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa-xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Tuyên Dương, Ủy viên Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa-xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Liên, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên; Lê Quốc Tiến, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phùng Văn Thanh, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Hưng Hùng, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng, Phó Ban của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phùng Văn Thanh, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quốc Tiến, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa-xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Trần Thị Liên, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa-xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp và Đỗ Gia Khánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác