Print Thứ Sáu, 29/11/2019 09:29 Gốc

Được sự nhất trí của lãnh đạo UBND thành phố, chiều 28/11, Văn phòng UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Chánh Văn phòng UBND thành phố về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ một số Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND thành phố và công tác tổ chức cán bộ. Đồng chí Nguyễn Kim Pha – Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố tặng hoa và chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm

Ngày 30/8/2019, Văn phòng UBND thành phố có Đề án số 02ĐA-VP về sắp xếp chức năng nhiệm vụ và đổi tên một số phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND thành phố, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 30/10/2019. Thực hiện Quyết định số 2628 của UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố đã ban hành các Quyết định về kiện toàn, bổ sung thay đổi chức năng nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ đối với các phòng chuyên môn.

Theo đó, đổi tên Phòng Kiểm tra giám sát và Thi đua khen thưởng thành Phòng Nội chính và Kiểm tra giám sát thuộc Văn phòng UBND thành phố. Điều chỉnh toàn bộ nhiệm vụ nội chính từ Phòng Văn xã – Nội chính sang Phòng Nội chính và Kiểm tra giám sát, giữ nguyên nhiệm vụ Kiểm tra giám sát của Phòng Kiểm tra Giám sát và Thi đua khen thưởng về Phòng Nội chính và Kiểm tra giám sát.

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố tặng hoa và chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm

Về điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính: điều chỉnh nhiệm vụ theo dõi tham mưu các lĩnh vực: Thông tin truyền thông (trừ lĩnh vực Đài Phát thanh, truyền hình), Nội vụ, theo dõi công tác: thi đua, khen thưởng tôn giáo; văn thư, lưu trữ công tác dân tộc. Giữ nguyên các quy định về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tại Quyết định số 211/QĐ-VP ngày 18/7/2017 của Văn phòng UBND thành phố.

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố tặng hoa và cảm ơn đồng chí Vũ Hữu Kháng

Về điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và đổi tên Phòng Văn xã – Nội chính thành phòng Văn xã: giữ nguyên nhiệm vụ Văn xã tại phòng Văn xã – Nội chính, điều chuyển phần theo dõi nhiệm vụ nội chính của Phòng văn xã – Nội chính sang phòng Nội chính và Kiểm tra giám sát.

Về công tác tổ chức cán bộ, cho thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giám sát và Thi đua, khen thưởng đối với đồng chí Vũ Hữu Kháng để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng UBND thành phố; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã – Nội chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã; bổ nhiệm đồng chí Lương Thị Minh Hạnh, Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã – Nội chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã; bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Sửu, Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã – Nội chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã; điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Thiện, Chuyên viên Phòng Văn xã – Nội chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Nội chính và Kiểm tra giám sát; điều động, bổ nhiệm đồng chí Hòa Quang Dự, Chuyên viên Phòng Văn xã – Nội chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Nội chính và Kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND thành phố chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND thành phố cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của đồng chí Vũ Hữu Kháng đối với Phòng Kiểm tra Giám sát và Thi đua khen thưởng trong thời gian vừa qua. Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm bắt tay ngay vào công việc, cùng truyền đạt lại các kinh nghiệm cho đồng nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chánh Văn phòng mong muốn mong muốn các đồng chí trên cương vị mới, tiếp tục cùng tập thể, lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố đoàn kết, đồng sức đồng lòng, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tham mưu cho UBND thành phố, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Đồng chí Trần Văn Thiện bày tỏ quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đồng chí Trần Văn Thiện, tân Phó Trưởng phòng Phòng Nội chính và Kiểm tra giám sát thay mặt các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tin tưởng của lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, đồng thời bày tỏ quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong rèn luyện và trau dồi bản thân, cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng UBND thành phố phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tô Thành

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ một số Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác