Print Thứ Năm, 25/04/2019 15:24

HĐND huyện Tiên Lãng khóa XVIII vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Vũ Đức Cảnh do nghỉ hưu theo quy định; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Huy do chuyển công tác. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Huy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác