Print Thứ Ba, 27/04/2021 09:02 Gốc

UBND thành phố có Quyết định về việc kiện toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định của UBND thành phố: Kiện toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa: Công tác trang trí trực quan tuyên truyền cuộc bầu cử tại huyện Vĩnh Bảo.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử thành phố giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố thay ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố làm Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử thành phố.

Các nội dung khác tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 và Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND thành phố về việc thành lập, kiện toàn Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 không thay đổi.

LHT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiện toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác