Print Thứ Sáu, 11/10/2019 13:56

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố về kiểm tra, rà soát phát triển đối tượng tại các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo đó, Ban Chỉ đạo mới bao gồm 15 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam làm Trưởng ban; Phó Giám đốc BHXH Thành phố Đào Xuân Hải là Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Tâm và Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Thục là Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc sở, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn thành phố, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân; định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp báo cáo UBND thành phố và BHXH Việt Nam.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Trưởng ban có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. BHXH thành phố Hải Phòng là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/10/2019 và thay thế Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 và Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND thành phố Hải Phòng./.

Phương Thủy

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác