Print Thứ Ba, 05/11/2019 10:43

Hiện nay, Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư huyện Kiến Thụy tiếp tục duy trì các mô hình khuyến nông khuyến ngư tại địa bàn các xã, thị trấn.

Đại diện lãnh đạo huyện Kiến Thụy tham quan mô hình nuôi trồng thủy sản tại xã Minh Tân.

Theo báo cáo tổng hợp, toàn huyện Kiến Thụy đang thực hiện 11 mô hình sản xuất lúa trong vụ mùa 2019, 7 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm, 11 mô hình nuôi trồng thủy sản, trong đó có 2 mô hình nuôi trồng thủy sản có đầu tư của các đơn vị chuyên môn. Đánh giá thực tế của cán bộ khuyến nông, thời điểm này, hầu hết các mô hình trên sản xuất ổn định.

Cùng với đó, Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư huyện đã quan tâm chú trọng nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, ngư dân. Đơn vị phối kết hợp với các đơn vị chuyên môn như: Chi Cục bảo vệ thực vật, Phòng NN-PTNT và các tổ chức đoàn thể, các xã thị trấn tổ chức tập huấn chuyển giao kiến thức về: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Các Hội nghị đầu bờ giúp nông dân áp dụng vào sản xuất, tạo sự liên kết giữa các đơn vị chuyên môn, các doanh nghiệp với người sản xuất, từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất giỏi, nâng cao hiệu quả thu nhập trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương.

TG

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Kiến Thụy duy trì gần 30 mô hình khuyến nông khuyến ngư tại địa bàn các xã, thị trấn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác