Print Thứ Sáu, 10/02/2023 14:45 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Kế hoạch nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thời PCCC và CNCH, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giao cơ quan chức năng cùng các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức quán triệt quan điểm trong công tác PCCC và CNCH với phương châm: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân trên hết, trước hết và An toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm ổn định, chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay.

Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật, sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, công trình trọng điểm về PCCC, Khu đô thị, KCN, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…

Đoàn công tác liên ngành thành phố trực tiếp kiểm tra thực trạng công tác PCCC và CNCH tại chợ Ga. Ảnh: Vũ Quỳnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thanh niên, học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động. Nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như: mô hình Khu chung cư, nhà tập thể, Tổ dân phố an toàn PCCC; mô hình Thôn an toàn PCCC; mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC; mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, diểm chữa cháy công cộng; mô hình cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC…

Theo Kế hoạch này, tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH cần được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC, bị đình chỉ hoạt động theo quy định…

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 15/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiên quyết thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác