Print Thứ Sáu, 22/03/2019 16:35

Thực hiện ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

UBND thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo.

Đối với những giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, các cơ sở giáo dục không bố trí đứng lớp, kiên quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Tô Thành

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác