Print Chủ Nhật, 27/01/2019 00:12

UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 7829/UBND-NC về việc tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin tại thành phố Hải Phòng. Theo đó giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát kết quả triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin của các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trong Quý I/2019.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc tổ chức triển khai, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện khi Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực, hầu hết cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã xây dựng Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình và đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị có Cổng thông tin điện tử đã xây dựng chuyên mục “Tiếp cận thông tin” theo quy định. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Tư pháp, công tác tổ chức triển khai đã được thực hiện nhưng kết quả thực hiện còn chưa đầy đủ. Một số cơ quan chưa thực hiện đăng tải danh mục thông tin đã tạo ra và các thông tin phải thực hiện công khai theo quy định. Một số cơ quan còn đăng các tin tức, sự kiện trong chuyên mục “Tiếp cận thông tin”, không thuộc phạm vi nội dung công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

haiphong.gov.vn 09/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật tiếp cận thông tin
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác