Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:04

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, từ ngày 6-8/11/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan liên quan sẽ đi kiểm tra việc tổ chức thực hiện cung cấp và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phần mềm một cửa điện tử tại các đơn vị.


Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng – Ảnh minh họa

Các đơn vị được kiểm tra đợt này: UBND các quận, huyện: Hải An, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Dương Kinh; các Sở: Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.

Tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra về mức độ phù hợp về các chức năng của Hệ thống với nhu cầu triển khai trong thực tế, cơ sở vật chất phục vụ việc vận hành hệ thống, công tác bố trí cán bộ vận hành, công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng hệ thống, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo triển khai vận hành hệ thống tại đơn vị, số lượng hồ sơ phát sinh cụ thể…
haiphong.gov.vn 07/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra việc tổ chức vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phần mềm một cửa điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác