Print Thứ Ba, 20/09/2022 13:00 Gốc

Sáng 20/9, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 01 ngày 20/6/2022 của Trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Từ năm 2020 đến nay, Quận ủy Lê Chân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện hướng dẫn các chi bộ được thành lập. Do vậy, tạo được sự lan tỏa đến các doanh nghiệp, nhiều đơn vị tự nguyện có đơn xin được thành lập. Đã thành lập được 12 tổ chức Đảng, 25 tổ chức công đoàn và 8 tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên. Tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 700 quần chúng và 3 lớp bồi dưỡng Đảng viên mới. Các tổ chức Đảng cơ bản phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của đơn vị, duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng, xây dựng quy chế làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc.
Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy Lê Chân báo cáo tại cuộc làm việc.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ở Quận ủy Lê Chân còn gặp khó khăn vướng mắc; một số doanh nghiệp trên địa bàn không có đảng viên hoặc chủ doanh nghiệp không phải là đảng viên nên khó khăn trong việc tổ chức thành lập cơ sở Đảng, đoàn thể; số lao động tại các doanh nghiệp chủ yếu là lao động hợp đồng, không ổn định.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận công tác chuẩn bị báo cáo của Quận ủy Lê Chân đã nêu được đầy đủ các vấn đề mà Đoàn kiểm tra quan tâm; đồng thời đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU với nhiều cách làm hay, sáng tạo; đã quán triệt đến các cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, do vậy, đã tạo được sự lan tỏa đến các doanh nghiệp có đủ điều kiện, nhiều đơn vị tự nguyện có đơn xin được thành lập và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh, quận Lê Chân vẫn còn tiềm năng và dư địa để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể; quận cần quan tâm xây dựng, củng cố các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, có hướng dẫn quy trình sinh hoạt chi bộ đảm bảo phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới, bồi dưỡng trong công tác kết nạp đảng; nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời; đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là trong tuyên truyền, vận động để doanh nghiệp thấy được lợi ích khi thành lập tổ chức đảng; thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể; phối hợp với các ngành, đơn vị trong quận để khảo sát nguồn kết nạp đảng… Đồng chí đề nghị Quận ủy Lê Chân tiếp thu ý kiến các thành viên trong Đoàn kiểm tra chỉ ra để hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn; các kiến nghị, đề xuất Đoàn ghi nhận, tiếp thu để báo cáo Ban Chỉ đạo của Thành ủy.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tại Quận ủy Lê Chân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác