Print Thứ Tư, 13/09/2023 16:45 Gốc

Sáng 13/9, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng, huyện có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Có 6/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 30% số xã; hiện nay, xã Đoàn Lập đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gửi các sở ngành thành phố thẩm định, đang chờ Hội đồng thành phố bỏ phiếu công nhận; 05 xã Tự Cường, Bạch Đằng, Tây Hưng, Hùng Thắng, Vinh Quang đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Có 03/20 xã gồm xã Kiến Thiết, Cấp Tiến, Tiên Thắng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, 04 xã Quyết Tiến, Đoàn Lập, Quang Phục, Toàn Thắng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng báo cáo tại cuộc làm việc.

Về tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 của xã nông thôn mới kiểu mẫu, đến ngày 11/9/2023 đã giải ngân được 93.383 triệu đồng/437.120 triệu đồng đạt khoảng 21,4%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, huyện Tiên Lãng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành phụ trách các tiêu chí quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ để các địa phương trong việc thẩm định một số chỉ tiêu, tiêu chí khó thực hiện như: tiêu chí giáo dục, môi trường… đồng thời định hướng giúp các địa phương có những giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua đi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của huyện Tiên Lãng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong điều kiện còn có những khó khăn, góp phần củng cố niềm tin của người dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu của Thành ủy, HĐND thành phố. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được đẩy mạnh, được nhân dân đồng tình ủng hộ hưởng ứng cao. Huyện có nhiều cách làm sáng tạo cần được nhân rộng. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, 3/4 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, hoàn thành năm 2023 và 5 xã triển khai năm nay, hoàn thành thành năm 2024 cần sớm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, bảo đảm về đích đúng tiến độ đề ra. Ngoài ra, cần sớm hoàn thiện hồ sơ công nhận về đích nông thôn mới kiểu mẫu đối với những xã đã hoàn thành.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập và Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại xã Quyết Tiến.
Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập và Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại xã Toàn Thắng.
Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập trò chuyện với người dân trên địa bàn xã Toàn Thắng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố cần có những chỉ đạo, hướng dẫn chung về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên toàn thành phố, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các địa phương; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành trong công tác thẩm định hồ sơ cho các xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả và sớm bố trí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị huyện Tiên Lãng và các xã cần tích cực, chủ động bám sát sự chỉ đạo của thành phố, xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nội dung, vấn đề liên quan; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, có những đóng góp tích cực trong hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân để nhân dân đồng tình ủng hộ; chỉ đạo các nhà thầu thi công ngay khi có mặt bằng đảm bảo chất lượng, tiến độ…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Tiên Lãng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác