Print Thứ Ba, 20/09/2022 22:05 Gốc

Chiều 20/9, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 01-QĐ/BCĐ của Trưởng Ban Chỉ đạo của Thành ủy do đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố báo cáo tại cuộc làm việc.

Xác định thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Thành ủy giao. Từ năm 2020 đến tháng 6/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố thành lập được 6 tổ chức Đảng; rà soát, giải thể 6 chi bộ; sắp xếp chuyển 3 đảng bộ thành chi bộ; tiếp nhận 1 đảng bộ từ Thành ủy và chuyển giao 1 chi bộ về Quận ủy Lê Chân; kết nạp 158 đảng viên.

Lãnh đạo doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối báo cáo tại cuộc làm việc.

Đoàn Thanh niên Khối thành lập 4 tổ chức Đoàn thanh niên, với 532 đoàn viên. Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền người quản lý doanh nghiệp, người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nỗ lực của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU. Đến nay thực hiện thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước hoàn thành 80% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Hoạt động của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp thuộc Khối được duy trì, củng cố, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng chí cũng ghi nhận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố có nhiều cách làm mới, chủ động trong triển khai như phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố, các Quận ủy, Huyện ủy phối hợp tổ chức bồi dưỡng lý luận nhận thức về đảng cho các đoàn viên công đoàn, người lao động trong doanh nghiệp thuộc Khối.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chú trọng hơn nữa việc thành lập, cũng như củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể theo Nghị quyết số 28-NQ/TU; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy hoàn thiện quy chế phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp; tập trung hướng dẫn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí bí chi bộ; xây dựng nhân tố bí thư chi bộ tâm huyết, là lãnh đạo quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ, tạo sự liên kết, gắn bó giữa các doanh nghiệp trong Khối…

Về các kiến nghị của Đảng ủy Khối, Đoàn kiểm tra ghi nhận, tiếp thu, báo cáo Ban Chỉ đạo của Thành ủy để kịp thời giải quyết, đẩy nhanh tiến độ cấp kinh phí hỗ trợ với các tổ chức Đảng thành lập theo Nghị quyết số 28-NQ/TU; chỉ đạo các sở, ngành kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác