Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:16

Để kịp thời động viên các hợp tác xã (HTX) hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hiệu quả, tiên phong tham gia hoạt động trong lĩnh vực mới, ngành nghề mới… trên địa bàn thành phố; tuyên truyền và nhân rộng các mô hình của khu vực kinh tế tập thể, từ đó áp dụng phát triển trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố đối với phát triển khu vực kinh tế tập thể của thành phố; Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể vừa có Kế hoạch kiểm tra thực hiện Luật HTX năm 2012 và thăm một số HTX tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ ngày 24-26/4/2018, đoàn công tác thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể thành phố làm Trưởng đoàn sẽ làm việc tại UBND các quận, huyện: Thủy Nguyên, An Dương, Hải An, Dương Kinh và thăm một số HTX tiêu biểu của địa phương. Đoàn công tác sẽ làm việc với các nội dung: kiểm tra việc thực hiện Luật HTX năm 2012 và đánh giá tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể; công tác quản lý nhà nước và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với phát triển khu vực kinh tế tập thể của địa phương; những vấn đề thực tiễn cần giải quyết trong quá trình thực hiện Luật HTX năm 2012.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Cổng TTĐT thành phố 19/4/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 tại 4 quận, huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác