Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:38

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra công tác tiếp công dân và xử lý đơn năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện thống nhất, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giao dịch của tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn của công dân.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố là Trưởng đoàn, lãnh đạo Ban Tiếp công dân thành phố và lãnh đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND thành phố là Phó Trưởng đoàn; thành viên đoàn gồm đại diện một số sở, ngành, địa phương liên quan. Trong quý III, IV/2018, Đoàn sẽ kiểm tra tại các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Y tế, NN&PTNT, Công Thương; UBND các quận, huyện: Kiến An, An Dương, An Lão, Cát Hải; mỗi quận, huyện lựa chọn kiểm tra 1 đơn vị cấp xã trên địa bàn.

haiphong.gov.vn 12/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và công tác tiếp công dân, xử lý đơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác